asdas

Izbira jezika

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj

Varstvo okolja Gradnja in vložki

Okoljevarstvena-gradnja-in-vložki (1)

A. Koncept varstva okolja je globoko zakoreninjen v korporativni kulturi

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. ve, da je varstvo okolja pomemben predpogoj za dolgoročni razvoj podjetij.Zato družba v svoji korporativni kulturi in vrednotah postavlja varstvo okolja na vidno mesto.Od usposabljanja osebja do vsakodnevnega procesa, od oblikovanja izdelka do proizvodnega procesa, celotno podjetje aktivno izvaja koncept varstva okolja in ga vključuje v vse člene podjetja.

Okoljevarstvena-gradnja-in-vložki (2)

B. Vlaganje v okolju prijazno opremo in tehnologijo

Da bi realizirali zeleno proizvodnjo, je Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. investiral v okolju prijazno opremo in tehnologijo.Ta oprema in tehnologije uporabljajo napredne tehnologije za varčevanje z energijo in obdelavo odpadkov za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in negativnih vplivov na okolje, kot so odpadne vode in izpušni plini.Hkrati se podjetje zavzema tudi za raziskovanje in razvoj okolju prijaznejših izdelkov ter uporabo okolju prijaznejših materialov za zmanjšanje škode za okolje.

Okoljevarstvena-gradnja-in-vložki (3)

C. Izvajanje predelave in recikliranja virov

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. aktivno izvaja strategijo predelave virov in recikliranja.V proizvodnem procesu podjetje natančno izračuna količino materialov, da se izogne ​​odpadkom.Odpadni materiali in odpadni materiali, ki nastanejo med proizvodnim procesom, so strogo razvrščeni, obdelani in ponovno uporabljeni za čim manjšo obremenitev okolja.S predelavo virov in recikliranjem podjetje uspešno zmanjšuje lasten vpliv na okolje in služi kot model za celotno industrijo.

Okoljevarstvena-gradnja-in-vložki (4)

D. Sajenje dreves in skrb za okolje

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. aktivno sodeluje pri dejavnostih pogozdovanja, da prispeva k skrbi za globalno okolje.V sodelovanju z lokalnimi oblastmi in okoljevarstvenimi organizacijami podjetje aktivno izvaja sajenje dreves v okolici tovarne in bližnjih območij, s čimer ne le lepša okolje, temveč tudi izboljšuje kakovost zraka in stabilnost ekosistema.Pri tej pobudi ne gre le za korporativno podobo, ampak tudi za družbeno odgovornost podjetja.

Zdravje zaposlenih in razvoj kariere

A. Ustvarite udobno delovno okolje

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. vedno postavlja zdravje in udobje svojih zaposlenih na prvo mesto.V ta namen si podjetje prizadeva ustvariti varno, čisto in prijetno delovno okolje.Delovno mesto vzdržujemo v dobrem stanju z rednim vzdrževanjem in čiščenjem opreme.Poleg tega podjetje nudi tudi udobne pisarniške prostore in prostore za počitek zaposlenih, tako da se zaposleni lahko sprostijo med delom.

B. Skrb za telesno in duševno zdravje zaposlenih

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. priznava pomen fizičnega in duševnega zdravja zaposlenih za delovno učinkovitost in produktivnost.Zato družba aktivno izvaja aktivnosti promocije zdravja zaposlenih.Organizira redne zdravstvene preglede, zdravstveno svetovanje in usmerjanje, spodbuja zaposlene k aktivnemu športu in ohranjanju dobrih življenjskih navad.Poleg tega je družba vzpostavila telefonsko številko za psihološko svetovanje zaposlenih, ki zaposlenim nudi psihološko podporo in pomoč.

Zdravje-in-razvoj-kariere zaposlenih (1)
Zdravje-in-razvoj-kariere-zaposlenih (2)
Zdravje-in-razvoj-kariere-zaposlenih (3)

C. Možnosti poklicnega usposabljanja in razvoja

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. razume, da je rast zaposlenih neločljiva od razvoja podjetja.Zato podjetje dejavno zagotavlja priložnosti za usposabljanje in razvoj, da zaposlenim pomaga izboljšati svoje poklicne sposobnosti in osebne sposobnosti.Podjetje redno izvaja interne izobraževalne programe s področja vodenja, komunikacijskih veščin, timskega dela ipd. za razvoj splošne kakovosti zaposlenih.Poleg tega podjetje zaposlene spodbuja k udeležbi na zunanjem izobraževanju in učenju s finančno pomočjo in podporo.

D. Spodbujevalni mehanizem in blaginja zaposlenih

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. ima popoln mehanizem spodbud in se zavzema za spodbujanje potenciala in navdušenja zaposlenih.Poleg poštenega in razumnega plačnega sistema ima družba vzpostavljen sistem nagrajevanja delovne uspešnosti in program blaginje zaposlenih.To vključuje ugodnosti, kot so letni bonusi, zdravstveno zavarovanje, plačani dopust itd., ki so namenjeni povečanju zadovoljstva pri delu in kakovosti življenja zaposlenih.

Za vprašanja o naših izdelkih ali ceniku nam pustite svoj e-poštni naslov in kontaktirali vas bomo v 24 urah.